Eetstoornissen

Movere is gespecialiseerd in de lichaamsgerichte behandeling van eetstoornissen.

Wanneer je een eetstoornis hebt ontwikkeld, dan bepalen het eten, je lichaam en je gewicht voor een onevenredig groot deel je zelfwaardering . De vorm van de eetstoornis kan verschillen. Zo kun je wel of geen eetbuien hebben of eet je zo weinig mogelijk of zo gezond mogelijk. Je kunt een normaal gewicht hebben of ondergewicht of er is sprake van overgewicht. Daarnaast kan er sprake zijn van manieren om de voedselinname te compenseren in de vorm van bijv. braken, laxeren of overmatig bewegen.

Het lichaamsbeeld

Het lichaamsbeeld is vaak verstoord. Je ervaart zichzelf dikker en in andere gevallen juist dunner. Via lichaamsgerichte arrangementen zoals o.a. spiegelen wordt het verstoorde lichaamsbeeld realistischer.
Ook is er vaak sprake van een negatief  lichaamsbeeld. Je oefent met het ontwikkelen van een positievere en meer accepterende houding naar jezelf.

De lichaamsbeleving

De lichaamsbeleving is eveneens verstoord. Zo is het contact met de lichaamssignalen vaak minimaal. Het hongergevoel wordt genegeerd,  of juist gewaardeerd als een vorm van kracht. In andere gevallen wordt het gevoel van verzadiging genegeerd. Ook heb je vaak geen bewust contact met signalen van vermoeidheid of spanning. Ook lichaamssignalen die verwijzen naar verschillende gevoelens negeer je of kun je moeilijk als zodanig herkennen.
Je leert binnen de therapie weer in contact te komen met je lichaamssignalen, ze te herkennen en naar ze te luisteren.

Partnerrelatie

De wijze waarop je je lichaam ziet en beleeft, wanneer je een eetstoornis hebt, heeft grote gevolgen voor de intieme en seksuele relatie met je partner. Het verlies van werkelijk contact en intimiteit is vaak erg pijnlijk voor beide partners.
Movere biedt ook hiervoor begeleiding.
Uitgangspunt is het herstel van contact tussen beide partners.