Visie

Psychomotorische therapie

Het lichaam is een belangrijke drager van persoonlijke informatie. De houding, de expressie en het bewegingspatroon van het lichaam vertellen ook je levensverhaal. Vaak is deze informatie onbewust en heb je er geen weet van. Daar waar je verstand, eindeloos piekerend, geen oplossing weet, kan je lichaam nieuwe inzichten geven.

Deze ervaringsgerichte manier van werken kan in de vorm van aandachtstraining, vergroting van het lichaamsbewustzijn, beweging, voice dialogue en,of psychodrama.

Door je lichaam aan het woord te laten, maak je contact met je behoeftes, je verlangens en je creativiteit. Er ontstaat ruimte voor een nieuwe houding, een nieuwe manier van bewegen en een andere expressie. Je ontdekt wie je nog meer bent.

Vertel het me en ik zal het vergeten
Laat het me zien en ik zal het onthouden
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken
Confusius

Sensorimotor therapie

Sensorimotor therapie (eng: Sensorimotor Psychotherapy) is een therapie waarbij het lichaam ook centraal staat. Lichaamsintelligentie is veelal nog een onontgonnen terrein binnen therapie. Toch is het verhaal dat verteld wordt door de ‘somatische getuigenis’ – gebaren, lichaamshouding, manier van spreken, gezichtsuitdrukkingen, de blik in de ogen en de bewegingen van het lichaam – misschien wel belangrijker dan het verhaal in woorden.

De taal van het lichaam onthult de erfenis van trauma en van vroegkinderlijke of vergeten dynamieken met hechtingspersonen. Door het lichaam een duidelijke plaats te geven in de therapeutische benadering, krijgt je een belangrijk middel aangereikt om tot zelfkennis en verandering te komen.

‘The body always leads us home . . .
if we can simply learn to trust sensation
and stay with it long enough for it to reveal
appropriate action, movement, insight, or feeling.’
~Pat Ogden

Het lichaam leidt ons altijd naar huis…
Als we leren de sensaties te vertrouwen
en het lang genoeg aandacht geven, dan onthult het
een juiste actie, beweging, inzicht of gevoel.
~Pat Ogden

Positieve psychologie, Boeddhistische principes

De visie van Movere is onder andere geïnspireerd door enkele Boeddhistische principes.
Deze principes zijn ook terug te vinden in de westerse, hedendaagse benadering die “positieve psychologie” wordt genoemd.

“Het is een (levens)kunst in waarheid te leven met jezelf, je gedachtes en je gevoelens. De waarheid stopt het gevecht met jezelf.” Onder ogen zien hoe het met je is, vraagt moed.

***

“De mens is gericht op het bevredigen van lustgevoelens en het vermijden van onlustgevoelens. Dit heeft tot gevolg dat wanneer dit niet lukt, er pijn en lijden ontstaat.” Het is een (levens)kunst om met een nieuwe blik te kijken naar ervaringen in je leven. Door het loslaten van normen als ‘prettig en gewenst’ en ‘onprettig en dus ongewenst’, ontstaat er een open houding naar alle gevoelens en gewaarwordingen in jezelf. Alles is welkom en hoort bij jou. Deze kritiekloze, milde houding is de basis voor een nieuwe manier van leven.

***

“De menselijke geest is vol gedachten en overtuigingen. Telkens weer haken we in op deze gedachten en leven een heel leven in ons hoofd met alle gevoelens die daar bijkomen. Maar is dit het werkelijke leven?” Het is een (levens)kunst te zien dat de wereld van gedachten en overtuigingen een illusie is. De enige werkelijkheid is het ‘hier-en-nu’. Aandachtstraining en meditatie helpen je hiervan bewust te worden. Je leert (meer) afstand te nemen van je verhaal en (meer) te leven in het moment van nu.