Algemene voorwaarden

Beroepsgegevens therapeut

Mevr. J.A.M. Maarse, geregistreerd psychomotorisch therapeut bij de NVPMT en FVB. Ze is Certified Advanced Practitioner Sensorimotor Psychotherapy® Ze is aangesloten bij Vektis. BTW-nummer:101414754.B.02, K.v.K nr. 08196543

Informatie over tarieven

Met ingang van 1 januari 2024 zijn de kosten zijn 95, 110 of 130 euro per bijeenkomst van 60 minuten. Dit is  afhankelijk van het netto gezamenlijk maandinkomen. Zie website: www.praktijkmovere.nl

Psychomotorische therapie wordt door een beperkt aantal zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed vaak onder de noemer van vaktherapie via de aanvullende verzekering.

De factuur dient 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. Wanneer het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen betaald is, zal 12,50 euro kosten in rekening worden gebracht en daarna 1% per maand. De behandeling wordt dan gestopt tot de betaling is voldaan.

Contact

Het mogelijk om contact te leggen door de voicemail in te spreken (0616370943) of een mail te sturen (jeannettemaarse@gmail.com)

Afspraken verzetten of afzeggen minstens 24 uur van te voren. Wanneer er niet of  te laat een afspraak wordt afgezegd, wordt het tarief van de sessie in rekening gebracht.

Behandeling

Behandeling zal zo kort als mogelijk en zo lang als nodig in beslag nemen. Een zitting beslaat 60 minuten, tenzij anders wordt afgesproken. De duur en de frequentie van de behandeling worden in samenspraak bepaald, passend bij de doelstellingen.

Binnen de behandeling wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Er wordt gebruik gemaakt van bewegings- en lichaamsgerichte interventies, sensorimotor therapie, Voice Dialogue en psychodrama en aandachtstraining.

Samenwerking met andere disciplines

Met uw toestemming kan nader overleg plaatsvinden met huisarts, verwijzer en eventuele andere betrokken hulpverleners.

Onderzoek

Bij afsluiting van de behandeling wordt u gevraagd om een tevredenheidsvragenlijst in te vullen over uw behandeling.

Klachten

Ik doe mijn uiterste best om klachten te voorkomen. Mocht u desondanks toch klachten hebben, dan verzoek ik u daar zo spoedig mogelijk contact over op te nemen. In goed overleg zal getracht worden uw klachten te verhelpen.

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die  in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Ik ben aangesloten bij de klachtenfunctionaris en geschillencommissie van NIBIG, klachten@nibig.nl

U doet de behandeling en de oefeningen in de sessies op eigen risico

Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy, zoals dat omschreven is in de privacyverklaring